Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 prin care a fost stabilit câștigul salarial mediu brut pe anul 2019 la nivelul sumei de 5.163 lei, a fost publicată în Monitorul Oficial cu nr 196 din 12 martie 2019.

Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, care se aplică din data de 15 martie 2019, stabilește majorarea cuantumului ajutorului de deces. Astfel, conform Legii 47/2019 cuantumul ajutorului de deces se stabilește astfel:

  • în cazul asiguratului sau pensionarului, la 5.163 lei;
  • în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.582 lei.

Au apărut noi modificări în acordarea ajutorului de deces înca de anul trecut, iar în 2019 acestea sunt în continuare valabile. Așa că banii sunt acordați de Casa de Pensii, chair dacă cel decedat nu era pensionar. Concret, din ianuarie 2018 acest ajutor de deces se acordă tot de Casa de Pensii, și în contextul în care decedatul era un salariat.

Până în 2017, Casa de Pensii plătea ajutorul de deces doar dacă era vorba despre decesul unui pensionar, al soțului sau soției unui pensionar.

În 2018, acest ajutor financiar se ridică la suma de 4.162 de lei, așa că a fost majorat cu aproximativ 1.000 de lei, spre deosebire de anul trecut.

Așadar, de acum încolo, în situația în care cel decedat este un salariat, adică face parte din categoria persoanelor care plătea contribuții sociale, ajutorul în caz de deces va fi plătit de Casa Județeană de Pensii.

Până în februarie 2017, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului se acordă suma de 2.681 de lei. În cazul decesului unui membru de familie al acestuia se primea suma de 1.341 de lei.

Ajutor deces/înmormântare 2019: cine poate beneficia de aceste sume de bani?

Legislația prevede că, atunci când asiguratul sau pensionarul a decedat, cel care intră în posesia sumei de bani este soțul care a supraviețuit sau părintele, copilul, tutorele legal, etc. Dacă aceste persoane lipsesc, persoana care face dovada că a suportat cheltuielile de deces va beneficia de acest drept.

În contextul în care își pierde viața un membru al familiei care nu este asigurat (sau un pensionar), cel care va primi ajutorul de deces este asiguratul sau pensionarul, care demonstrează că este rudă cu persoana în cauză.

Așa cum am specificat și în rândurile de mai sus, în această situație se va primi doar jumătate din cuantumul ajutorului de deces. Conform legii pensiilor (adică legea 263/2010), membru al familiei înseamnă: soțul/soția, copiii proprii sau adoptați, aflați în plasament familial și care au până în 18 ani (dacă își vor continua studiile, pot beneficia de această sumă și atunci, dacă au până în 26 de ani); copiii care nu pot munci din cauza unei incapacitați; părinții și bunicii/ unuia dintre soți.

Cum poți intra în posesia acestui ajutor de deces/înmormântare?

Conform informațiilor publicate pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice, ajutorul de deces va fi achitat, la solicitare, de către:

angajator, în cazul decesului asiguratului (respectiv al unui membru de familie al acestuia) care lucrează în baza unui contract individual de muncă, inclusiv soldații, funcționarii publici, conform legii pensiilor
instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV și alin. (2) din Legea Pensiilor, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

În situația persoanelor asigurate în sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială încheiat anterior intrării în vigoare a prezenței legi, ajutorul de deces se achită de casă teritorială de pensii la care se află în evidență.

Ce acte sunt necesare pentru a obține ajutorul de deces/înmormântare?

Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original și copie);
  • act de identitate al solicitantului (original și copie);
  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie);
  • dovadă că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și dată ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverință care să certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urmă o formă de învățământ organizată potrivit legii (original).